Pytania i odpowiedzi

Czas utrzymania nefrostomii uzależniony jest od przyczyny jej wytworzenia, – gdy mamy do czynienia z chorobą nowotworową, może być utrzymana na stałe, w innych przypadkach do czasu usunięcia kamienia, zwężenia czy rekonstrukcji moczowodu. Każdy przypadek jest indywidualny i powyższe kwestie są dokładnie omawiane z lekarzem.

Czas utrzymania nefrostomii uzależniony jest od przyczyny jej wytworzenia, – gdy mamy do czynienia z chorobą nowotworową, może być utrzymana na stałe, w innych przypadkach do czasu usunięcia kamienia, zwężenia czy rekonstrukcji moczowodu.

W tym przypadku mógł wysunąć się dren nefrostomijny lub wypaść cewnik. Należy pilnie zgłosić się do lekarza. Istniej wtedy możliwość założenia nowego drenu do nerki poprzez istniejący już kanał. Opóźnienie może spowodować zamknięcie się kanału w nerce i konieczność ponownego nakłucia nerki lub ponowienia całego zabiegu.

Cewnik/dren wprowadzany jest bezpośrednio do nerki. W zależności od typu zastosowanego cewnika przyszywa się go do skóry, lub stosuje się cewnik z balonikiem umieszczanym wewnątrz ciała pacjenta i wypełnianym według zaleceń producenta cewnika – dzięki czemu przyszywanie cewnika do skóry nie jest konieczne.

Ryzyko wystąpienia powikłań na skutek wykonania zabiegu nefrostomii jest stosunkowo niskie. Czasami mogą wystąpić infekcje, krwawienia lub wyciek moczu z nerki. Twój stan zdrowia będzie dokładnie monitorowany w szpitalu, aby natychmiast zapobiec wszelkim możliwym komplikacjom.

Zaleca się codzienną pielęgnację skóry wokół nefrostomii (dezynfekcja i jałowy opatrunek). Worki do zbiórki moczu powinno wymieniać się codziennie.

Czy istnieją zalecenia dotyczące diety dla osób z nefrostomią?

Nie ma ścisłych wytycznych, co do rodzaju diety, jaka powinna być stosowana u pacjentów z nefrostomią. Dieta powinna być lekkostrawna. Aby zapewnić odpowiednie nawodnienie organizmu oraz ułatwić pozbywanie się zbędnych produktów przemiany materii, należy wypijać duże ilości płynów, minimum 2 litry dziennie. Aby nie obciążać układu moczowego nie powinno się spożywać alkoholu, kawy, mleka, owoców cytrusowych oraz ostrych przypraw. Należy starać się zapobiegać chorobom układu moczowego poprzez spożywanie żurawiny, która ma działanie protekcyjne na układ moczowy.

Zaleca się wypijanie ok. 2 litrów płynów na dobę. Należy kontrolować ilość moczu spływającego do worka, oraz ostrożnie obchodzić się z drenem, aby uniknąć jego wyrwania.

Oczywiście, że tak. Komfort życia z nefrostomią jest dobry, należy jednak przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich, oraz zgłaszać się w wyznaczonych terminach na wymianę cewnika nefrostomijnego.

Refundacja worków do zbiórki moczu przysługuje w ramach limitów ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia – ubezpieczonym pacjentom:

  • z nefrostomią (kod zaopatrzenia P.098): worki do zbiórki moczu na nogę, worki do nocnej zbiórki moczu, akcesoria mocujące (paski, wieszak);
  • z urostomią (kod zaopatrzenia P.099U): worki urostomijne, worki do zbiórki moczu na nogę, worki do nocnej zbiórki moczu, akcesoria mocujące (paski, wieszak);
  • wymagającym cewnikowania pęcherza moczowego, z chorobami wymagającymi stosowania cewników zewnętrznych oraz nadpęche- rzowego odprowadzania moczu (kod zaopatrzenia P.097): worki do zbiórki moczu na nogę, worki do nocnej zbiórki moczu.

Produkty do zaopatrzenia nefrostomii są refundowane w 100% w ramach limitu ustalonego przez Ministerstwo Zdrowia. Dla ubezpieczonych pacjentów z nefrostomią limit na 1 miesiąc zaopatrzenia wynosi 120 zł.

Do odebrania refundowanych produktów do nefrostomii potrzebne są „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” oraz „Potwierdzenia uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym”.

„Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” ubezpieczony otrzymuje od odpowiedniego lekarza/felczera na okres 1, 2 lub 3 miesięcy. Na zleceniu lekarz/felczer wpisze KOD ZAOPATRZENIA: P.098 – nefrostomia. Jeśli zlecenie otrzymujesz pierwszy raz (jesteś pacjentem po zabiegu wykonania nefrostomii) – zlecenie otrzymasz przy wypisie ze szpitala.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne może być wystawione przez:

  • Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej, nefrologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej,
  • Felczera ubezpieczenia zdrowotnego.

Kontynuacja Zlecenia może zostać wystawiona przez lekarza/felczera j.w., lub przez pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego na okres do 6 miesięcy.

Po uzyskaniu prawidłowo wypełnionych „Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne” (od lekarza), sprzęt do zaopatrzenia nefrostomii można odebrać osobiście lub poprzez wybraną osobę:

  • w naszym sklepie medycznym Sturomedica przy ul. Dzikej 15, 00-172 Warszawa – sklep czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, telefon 530-612-783 lub 22 468-13-94;
  • w sklepie medycznym (punkcie zaopatrzenia), który ma podpisaną umowę refundacyjną z NFZ – aktualna lista sklepów medycznych znajduje się tutaj
  • możesz także skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową:
   refundowany sprzęt do nefrostomii ubezpieczony może otrzymać bezpośrednio do domu, pocztą kurierską, bez dodatkowych kosztów przesyłki.
 • Przez jaki czas będę mieć nefrostomię?
 • Jak często wymieniamy cewnik nefrostomijny?
 • Co zrobić w przypadku zauważenia zmniejszonej ilości moczu w worku do zbiórki moczu?
 • W jaki sposób cewnik jest wprowadzony do nerki?
 • Czy istnieje ryzyko powikłań po wykonaniu nefrostomii?
 • Jak mam pielęgnować nefrostomię?
 • Czy istnieją zalecenia dotyczące diety dla osób z nefrostomią?
 • Jaką ilość płynów należy spożywać w ciągu doby, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie nerek i właściwe nawodnienie organizmu?
 • Czy z nefrotomią mogę pracować zawodowo?
 • Czy przysługuje mi refundacja worków do zbiórki moczu, i w jakich przypadkach?
 • Czy refundacja sprzętu worków do zbiórki moczu jest całkowita, czy będę ponosić jakieś koszty związane z ich odbieraniem?
 • Gdzie i w jaki sposób mogę otrzymać odpowiedni wniosek (zlecenie) na produkty do zbiórki moczu niezbędne do zaopatrzenia nefrostomii?
 • Gdzie mogę odebrać produkty do zaopatrzenia w nefrostomii?
Przez jaki czas będę mieć nefrostomię?

Czas utrzymania nefrostomii uzależniony jest od przyczyny jej wytworzenia, – gdy mamy do czynienia z chorobą nowotworową, może być utrzymana na stałe, w innych przypadkach do czasu usunięcia kamienia, zwężenia czy rekonstrukcji moczowodu. Każdy przypadek jest indywidualny i powyższe kwestie są dokładnie omawiane z lekarzem.

Jak często wymieniamy cewnik nefrostomijny?

Czas utrzymania nefrostomii uzależniony jest od przyczyny jej wytworzenia, – gdy mamy do czynienia z chorobą nowotworową, może być utrzymana na stałe, w innych przypadkach do czasu usunięcia kamienia, zwężenia czy rekonstrukcji moczowodu.

Co zrobić w przypadku zauważenia zmniejszonej ilości moczu w worku do zbiórki moczu?

W tym przypadku mógł wysunąć się dren nefrostomijny lub wypaść cewnik. Należy pilnie zgłosić się do lekarza. Istniej wtedy możliwość założenia nowego drenu do nerki poprzez istniejący już kanał. Opóźnienie może spowodować zamknięcie się kanału w nerce i konieczność ponownego nakłucia nerki lub ponowienia całego zabiegu.

W jaki sposób cewnik jest wprowadzony do nerki?

Cewnik/dren wprowadzany jest bezpośrednio do nerki. W zależności od typu zastosowanego cewnika przyszywa się go do skóry, lub stosuje się cewnik z balonikiem umieszczanym wewnątrz ciała pacjenta i wypełnianym według zaleceń producenta cewnika – dzięki czemu przyszywanie cewnika do skóry nie jest konieczne.

Czy istnieje ryzyko powikłań po wykonaniu nefrostomii?

Ryzyko wystąpienia powikłań na skutek wykonania zabiegu nefrostomii jest stosunkowo niskie. Czasami mogą wystąpić infekcje, krwawienia lub wyciek moczu z nerki. Twój stan zdrowia będzie dokładnie monitorowany w szpitalu, aby natychmiast zapobiec wszelkim możliwym komplikacjom.

Jak mam pielęgnować nefrostomię?

Zaleca się codzienną pielęgnację skóry wokół nefrostomii (dezynfekcja i jałowy opatrunek). Worki do zbiórki moczu powinno wymieniać się codziennie.

Czy istnieją zalecenia dotyczące diety dla osób z nefrostomią?

Nie ma ścisłych wytycznych, co do rodzaju diety, jaka powinna być stosowana u pacjentów z nefrostomią. Dieta powinna być lekkostrawna. Aby zapewnić odpowiednie nawodnienie organizmu oraz ułatwić pozbywanie się zbędnych produktów przemiany materii, należy wypijać duże ilości płynów, minimum 2 litry dziennie. Aby nie obciążać układu moczowego nie powinno się spożywać alkoholu, kawy, mleka, owoców cytrusowych oraz ostrych przypraw. Należy starać się zapobiegać chorobom układu moczowego poprzez spożywanie żurawiny, która ma działanie protekcyjne na układ moczowy.

Czy istnieją zalecenia dotyczące diety dla osób z nefrostomią?

Nie ma ścisłych wytycznych, co do rodzaju diety, jaka powinna być stosowana u pacjentów z nefrostomią. Dieta powinna być lekkostrawna. Aby zapewnić odpowiednie nawodnienie organizmu oraz ułatwić pozbywanie się zbędnych produktów przemiany materii, należy wypijać duże ilości płynów, minimum 2 litry dziennie. Aby nie obciążać układu moczowego nie powinno się spożywać alkoholu, kawy, mleka, owoców cytrusowych oraz ostrych przypraw. Należy starać się zapobiegać chorobom układu moczowego poprzez spożywanie żurawiny, która ma działanie protekcyjne na układ moczowy.

Jaką ilość płynów należy spożywać w ciągu doby, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie nerek i właściwe nawodnienie organizmu?

Zaleca się wypijanie ok. 2 litrów płynów na dobę. Należy kontrolować ilość moczu spływającego do worka, oraz ostrożnie obchodzić się z drenem, aby uniknąć jego wyrwania.

Czy z nefrotomią mogę pracować zawodowo?

Oczywiście, że tak. Komfort życia z nefrostomią jest dobry, należy jednak przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich, oraz zgłaszać się w wyznaczonych terminach na wymianę cewnika nefrostomijnego.

Czy przysługuje mi refundacja worków do zbiórki moczu, i w jakich przypadkach?

Refundacja worków do zbiórki moczu przysługuje w ramach limitów ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia – ubezpieczonym pacjentom:

  • z nefrostomią (kod zaopatrzenia P.098): worki do zbiórki moczu na nogę, worki do nocnej zbiórki moczu, akcesoria mocujące (paski, wieszak);
  • z urostomią (kod zaopatrzenia P.099U): worki urostomijne, worki do zbiórki moczu na nogę, worki do nocnej zbiórki moczu, akcesoria mocujące (paski, wieszak);
  • wymagającym cewnikowania pęcherza moczowego, z chorobami wymagającymi stosowania cewników zewnętrznych oraz nadpęche- rzowego odprowadzania moczu (kod zaopatrzenia P.097): worki do zbiórki moczu na nogę, worki do nocnej zbiórki moczu.
Czy refundacja sprzętu worków do zbiórki moczu jest całkowita, czy będę ponosić jakieś koszty związane z ich odbieraniem?

Produkty do zaopatrzenia nefrostomii są refundowane w 100% w ramach limitu ustalonego przez Ministerstwo Zdrowia. Dla ubezpieczonych pacjentów z nefrostomią limit na 1 miesiąc zaopatrzenia wynosi 120 zł dla jednej przetoki.

Gdzie i w jaki sposób mogę otrzymać odpowiedni wniosek (zlecenie) na produkty do zbiórki moczu niezbędne do zaopatrzenia nefrostomii?

Do odebrania refundowanych produktów do nefrostomii potrzebne jest „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne”.

„Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” ubezpieczony otrzymuje od odpowiedniego lekarza/felczera na okres od 1 do 12 miesięcy. Na zleceniu lekarz/felczer wpisze KOD ZAOPATRZENIA: P.098 – nefrostomia. Jeśli zlecenie otrzymujesz pierwszy raz (jesteś pacjentem po zabiegu wykonania nefrostomii) – zlecenie otrzymasz przy wypisie ze szpitala.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne może być wystawione przez:

  • Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej, nefrologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej,
  • Felczera ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjenci mogą otrzymać zaopatrzenie jednorazowo na okres od 1 do 6 miesięcy.

Gdzie mogę odebrać produkty do zaopatrzenia w nefrostomii?

Po uzyskaniu prawidłowo wypełnionych „Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne” (od lekarza), sprzęt do zaopatrzenia nefrostomii można odebrać osobiście lub poprzez wybraną osobę:

  • w Sklepie Medycznym Sturomedica przy ul. Dzikiej 15, 00-172 Warszawa – sklep czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, telefon 530-612-783 lub 22 468-13-94;
  • w innym sklepie medycznym, który ma podpisaną umowę refundacyjną z NFZ – aktualna lista sklepów medycznych znajduje się tutaj
  • możesz także skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową:
   refundowany sprzęt do nefrostomii ubezpieczony może otrzymać bezpośrednio do domu, pocztą kurierską, bez kosztów przesyłki.

W celu otrzymania zaopatrzenia drogą wysyłkową należy przygotować numer swojego zlecenia oraz numer PESEL, a następnie skontaktować się z nr tel. 530 612 783.

Chęć otrzymania zaopatrzenia drogą wysyłkową możesz zgłosić również emailem pod adres sturomedica@sturomedica.pl lub listem poleconym na adres:
Sklep medyczny Sturomedica, ul. Dzika 15, 00-172 Warszawa,
dołączając w treści emaila lub na osobnej kartce następujące informacje:
• rodzaj i nazwę sprzętu medycznego, jaki chcesz otrzymać (oraz jeśli znasz – numery katalogowe produktów),
• obok nazwy produktu – liczbę sztuk jaką chcesz otrzymać (w ramach przysługującego limitu),
• swój numer telefonu dla kuriera (ułatwi to dostarczenie przesyłki),
• adres dostawy.

Produkty dostarczymy na Twój adres BEZPŁATNIE POCZTĄ KURIERSKĄ.
Twoje źródło wiedzy o nefrostomiiTwoje źródło wiedzy na temat nefrostomii