Co to jest nefrostomia?

Nefrostomia, zwana też przetoką nerkowo-skórną, jest chirurgicznie wytworzonym połączeniem światła nerki z powierzchnią skóry pacjenta. Wyłonienie nefrostomii jest zabiegiem wykonywanym ze względów leczniczych, przede wszystkim w celu odprowadzenia zalegającego moczu w nerce lub w celu diagnostycznym, np. w przypadku wodonercza o niejasnej etiologii. Nefrostomię wykonuje się drogą operacyjną lub przy użyciu zestawu punkcyjnego, poprzez nakłucie nerki przez powłokę skórną i założenie cewnika. Zabieg wykonywany jest przez chirurga w sterylnych warunkach szpitalnych przy miejscowym znieczuleniu oraz użyciu technik obrazowych takich jak RTG lub USG.

Nefrostomia jest zaliczana do grupy przetok moczowo-skórnych (urostomii). Istnieje wiele przyczyn jej wyłonienia – najczęstszą z nich jest zapewnienie drożności i swobodnego odpływu moczu z nerek w przypadku, gdy wydalanie droga naturalną stało się niemożliwe. Pozwala to dalej nerkom prawidłowo funkcjonować jednocześnie chroniąc je przed uszkodzeniem i infekcją.

Odpływ moczu odbywa się poprzez cewnik wprowadzony do nerki podczas zabiegu wykonania nefrostomii. Końcówka drenu nefrostomijnego zostaje zawinięta w kształt przypominający świnki ogon, co chroni ją przed samoistnym wysunięciem się. Koniec drenu jest zaopatrzony w liczne otwory, dzięki czemu możliwe jest swobodne odprowadzanie moczu produkowanego przez nerki. Mocz jest transportowany przez dren cewnika na zewnątrz ciała pacjenta, gdzie trafia do specjalnego worka przeznaczonego do zbiórki moczu.
Twoje źródło wiedzy o nefrostomiiTwoje źródło wiedzy na temat nefrostomii