Refundacja

PRODUKTY DO ZAOPATRZENIA NEFROSTOMII SĄ REFUNDOWANE W 100% PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
– DO WYSOKOŚCI LIMITU

 • Dla pacjentów z nefrostomią limit na 1-mc zaopatrzenia wynosi 120 zł,
 • W limicie refundowane są wyroby medyczne: worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii, lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. paski mocujące),
 • Pacjenci mogą otrzymać zaopatrzenie jednorazowo na okres od 1 do 3 miesięcy.

KROK 1.
OTRZYMANIE „ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE”

„Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” ubezpieczony otrzyma od odpowiedniego lekarza/felczera na okres 1, 2 lub 3 miesięcy.

Na zleceniu lekarz/felczer wpisze KOD ZAOPATRZENIA: P.098 – nefrostomia.

Jeśli zlecenie otrzymujesz pierwszy raz (jesteś pacjentem po zabiegu wykonania nefrostomi) – zlecenie otrzymasz przy wypisie ze szpitala.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne może być wystawione przez:

 • Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej, nefrologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej,
 • Felczera ubezpieczenia zdrowotnego,

Kontynuacja Zlecenia może zostać wystawiona przez pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego na okres do 6 miesięcy.

KROK 2.

POTWIERDZENIE PIERWSZEGO ZLECENIA NA SPRZĘT DO ZAOPATRZENIA NEFROSTOMII W WOJEWÓDZKIM ODDZIALE NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA

Z prawidłowo wypisanym „Zleceniem na zaopatrzenie w wyroby medyczne” oraz ważnym dowodem ubezpieczenia oraz wypisem ze szpitala (w przypadku pierwszego potwierdzenia) – zgłoś się osobiście lub przez upoważnioną osobę do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, jego delegatury lub do innego miejsca wskazanego przez OW NFZ, w celu otrzymania
„Potwierdzenia uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym”. Jest to dokument wypełniany przez Narodowy Fundusz Zdrowia na okres do 12 miesięcy, od momentu potwierdzenia pierwszego „Zlecenia” wystawionego przez lekarza/felczera.

KROK 3.
REALIZACJA ZLECENIA – ODBIÓR PRODUKTÓW LARENAⓇ DO ZAOPATRZENIA NEFROSTOMII

Do odbioru produktów wymagane są prawidłowo wypełnione „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” (od lekarza), oraz „Potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym” (od NFZ).

Sprzęt możesz odebrać osobiście lub poprzez wybraną osobę:

W celu otrzymania zaopatrzenia drogą wysyłkową należy wysłać prawidłowo wypełnione
„Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” oraz „Potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym” – listem poleconym na adres:

Sklep Medyczny ABC Medica
ul. Dzika 15, 00-172 Warszawa

dołączając na osobnej kartce następujące informacje: rodzaj, nazwę sprzętu medycznego jaki chcesz otrzymać (numery katalogowe – jeśli je znasz), ilości – w ramach przysługującego limitu, swój numer telefonu dla kuriera (ułatwi to kontakt z Tobą) i ewentualnie inny adres dostawy, jeśli nie jest identyczny z adresem podanym na Zleceniu.

 • Salonie Medyczno-Rehabilitacyjnym ABC Medica ul. Dzika 15, 00-172
 • Warszawa – sklep czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, telefon 536-420-800 lub 22 468-13-94;
 • sklepie medycznym (punkcie dystrybucyjnym), który ma podpisaną umowę refundacyjną z NFZ – aktualna lista sklepów medycznych znajduje się tutaj i pod numerami 570 999 002, tel. 733 420 800
 • możesz także skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową:refundowany sprzęt do nefrostomii ubezpieczony może otrzymać bezpośrednio do domu, pocztą kurierską, bez dodatkowych kosztów przesyłki.

Produkty do zaopatrzenia nefrostomii dostarczymy na Twój adres

BEZPŁATNIE POCZTĄ KURIERSKĄ

a w przesyłce odeślemy dokument z adnotacją o zrealizowanym zaopatrzeniu.

ZALECAMY UZYSKANIE ZLECEŃ I ICH REALIZACJĘ NA POCZĄTKU MIESIĄCA.

Pacjenci mogą otrzymać zaopatrzenie jednorazowo na okres od 1 do 3 miesięcy.

Należy sprawdzić prawidłowość Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne:

 • Czy jest wpisany „Numer ewidencyjny zlecenia” oraz kod ICD-10,
 • Czy jest pieczęć przychodni i lekarza wystawiającego Zlecenie oraz jego podpis,
 • Czy jest wpisana data wystawienia Zlecenia,
 • Czy jest wpisany prawidłowy kod zaopatrzenia,
 • Czy wpisane są miesiące, na jakie wystawione jest Zlecenie,
 • Czy są czytelnie wypełnione dane pacjenta (PESEL, nazwisko i imię, adres zamieszkania),
 • Czy w polu „liczba sztuk” jest wpisana prawidłowa liczba sztuk lub  „wg limitu”.Twoje źródło wiedzy o nefrostomiiTwoje źródło wiedzy na temat nefrostomii