Aktualności

img-blog-post-08-1200x800.jpg

2018-07-06 Aktualności0

Od dnia 1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Na mocy tej ustawy osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do uzyskania zaopatrzenia w wyroby medyczne, w tym np. refundowane worki do zbiórki moczu do zaopatrzenia nefrostomii, w ilości i częstotliwości zaopatrzenia, o której decyduje osoba wystawiająca zlecenie.

Aby skorzystać z uprawnienia – otrzymać nową kartę zaopatrzenia z kodem uprawnienia o brzmieniu „47ZN” – należy udać się do właściwego Oddziału NFZ z następującymi dokumentami:

  • zlecenie na wyroby medyczne, w którym określono liczbę sztuk wyrobów medycznych;
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub innym dokument potwierdzający ten stan.

shutterstock_10765261402.jpg

2017-12-06 Aktualności0

W dniu 1 grudnia 2017 weszła w życie Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej. Dotychczasowe deklaracje wyboru lekarza w POZ zachowują ważność, jednak wszystkie oświadczenia woli pacjentów o wyborze, złożone do świadczeniodawców nietworzących zespołu POZ, stracą ważność z dniem 31 grudnia 2024 r. Wiceminister zdrowia zaznacza, że na dziś dla pacjentów nic się nie zmienia – pacjenci przychodzą do swoich lekarzy, których wybrali lub przychodni, do których się zarejestrowali. Docelowo każdy pacjent będzie objęty opieką zespołu POZ, w skład którego wchodzą lekarz, pielęgniarka i położna.

Więcej informacji tutaj:

http://www.politykazdrowotna.com/25718,wchodzi-w-zycie-ustawa-o-poz

http://radioszczecin.pl/6,363454,zmiany-w-sluzbie-zdrowia-ustawa-o-poz-weszla-w-z


polilko-1.jpg

2017-11-10 Aktualności0

W dniu 13 października 2017 r. firma ABC Medica/ Welland Medical uczestniczyła w uroczystych obchodach Jubileuszu 30-lecia Polskiego Towarzystwa Stomijnego Pol-Ilko – prężnego, ogólnopolskiego stowarzyszenia działającego na rzecz pacjentów stomijnych, jednej z najstarszych organizacji pacjenckich w Polsce. Podczas obchodów znalazł się czas na część wspomnieniową, na podsumowania i nakreślenie dalszych planów Organizacji. Cieszymy się, że jesteśmy częścią dużej rodziny wspierającej działania tak ważnego Stowarzyszenia. Składamy serdeczne podziękowania i wyrazy najwyższego uznania oraz życzymy dalszych sukcesów.2017-07-27 Aktualności0

Podajemy link do sieci szpitali, która wchodzi prawdopodobnie w życie z dniem 01.10.2017: http://siecszpitali.mz.gov.pl/

Według założeń „Ustawa tworząca tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami.”

Jak będzie – życie pokaże.2017-06-01 Aktualności0

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 maja 2017 r. Minister Zdrowia podpisał zaktualizowaną wersję Rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Konieczność wydania rozporządzenia wynikała z brzmienia przepisu art. 155 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994), zgodnie z którym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565) zostało czasowo utrzymane w mocy, do dnia 31 maja 2017 r. Nowe Rozporządzenie między innymi:

  • rozszerza dla niektórych wyrobów medycznych katalog osób uprawnionych do wystawiania zleceń, m.in. o fizjoterapeutów, oraz nadaje uprawnienia do ich wystawiania lekarzom będącym w trakcie specjalizacji.
  • wprowadza długo oczekiwaną zmianę w refundacji cewników Foley (kod P.95) – cewniki urologiczne do 4 sztuk lub w równowartości ich kosztu cewnik silikonowy: w miejsce 4 cewników latexowych można odebrać cewnik silikonowy Foley. Oznacza to zmniejszenie dopłaty pacjenta za komfortowe, bezpieczniejsze cewniki silikonowe, które można wymieniać nawet co 3 mce, minimalizując ryzyko wprowadzenia infekcji. Zapraszamy do zakupu w Sturomedica 100% silikonowych, znakomitych cewników urologicznych Qufora Foley.
  • uprawnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do wystawienia zlecenia w kodach 94, 95, 96, 97, 98, 99 przy których Sturomedica oferuje Państwu wysokiej jakości produkty. Warto informować pacjentów o możliwości uzyskania wniosku np. w przypadku nefrostomii (p. 98) bezpośrednio od lekarza POZ, nawet, jeśli nie otrzymał wniosku na refundowane worki do zbiórki moczu ze szpitala. Zapraszamy do zakupu w Sturomedica znakomitych worków Qufora do zbiórki moczu.
  • umożliwia pielęgniarce lub położnej, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej, wystawienie kontynuacji zlecenia od daty określonej w dokumentacji medycznej: do 6 miesięcy w kodach P. 94, 95, 96, 97, 98; do 12 miesięcy w kodzie P. 99.
Twoje źródło wiedzy o nefrostomiiTwoje źródło wiedzy na temat nefrostomii