Nowe uprawnienie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Nowe uprawnienie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

2018-07-06 0
img-blog-post-08-1200x800.jpg

Od dnia 1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Na mocy tej ustawy osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do uzyskania zaopatrzenia w wyroby medyczne, w tym np. refundowane worki do zbiórki moczu do zaopatrzenia nefrostomii, w ilości i częstotliwości zaopatrzenia, o której decyduje osoba wystawiająca zlecenie.

Aby skorzystać z uprawnienia – otrzymać nową kartę zaopatrzenia z kodem uprawnienia o brzmieniu „47ZN” – należy udać się do właściwego Oddziału NFZ z następującymi dokumentami:

  • zlecenie na wyroby medyczne, w którym określono liczbę sztuk wyrobów medycznych;
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub innym dokument potwierdzający ten stan.Twoje źródło wiedzy o nefrostomiiTwoje źródło wiedzy na temat nefrostomii