Zaktualizowana wersja Rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

2017-06-01 0

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 maja 2017 r. Minister Zdrowia podpisał zaktualizowaną wersję Rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Konieczność wydania rozporządzenia wynikała z brzmienia przepisu art. 155 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994), zgodnie z którym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565) zostało czasowo utrzymane w mocy, do dnia 31 maja 2017 r. Nowe Rozporządzenie między innymi:

  • rozszerza dla niektórych wyrobów medycznych katalog osób uprawnionych do wystawiania zleceń, m.in. o fizjoterapeutów, oraz nadaje uprawnienia do ich wystawiania lekarzom będącym w trakcie specjalizacji.
  • wprowadza długo oczekiwaną zmianę w refundacji cewników Foley (kod P.95) – cewniki urologiczne do 4 sztuk lub w równowartości ich kosztu cewnik silikonowy: w miejsce 4 cewników latexowych można odebrać cewnik silikonowy Foley. Oznacza to zmniejszenie dopłaty pacjenta za komfortowe, bezpieczniejsze cewniki silikonowe, które można wymieniać nawet co 3 mce, minimalizując ryzyko wprowadzenia infekcji. Zapraszamy do zakupu w Sturomedica 100% silikonowych, znakomitych cewników urologicznych Qufora Foley.
  • uprawnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do wystawienia zlecenia w kodach 94, 95, 96, 97, 98, 99 przy których Sturomedica oferuje Państwu wysokiej jakości produkty. Warto informować pacjentów o możliwości uzyskania wniosku np. w przypadku nefrostomii (p. 98) bezpośrednio od lekarza POZ, nawet, jeśli nie otrzymał wniosku na refundowane worki do zbiórki moczu ze szpitala. Zapraszamy do zakupu w Sturomedica znakomitych worków Qufora do zbiórki moczu.
  • umożliwia pielęgniarce lub położnej, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej, wystawienie kontynuacji zlecenia od daty określonej w dokumentacji medycznej: do 6 miesięcy w kodach P. 94, 95, 96, 97, 98; do 12 miesięcy w kodzie P. 99.

Leave a Reply

Twoje źródło wiedzy o nefrostomiiTwoje źródło wiedzy na temat nefrostomii