Czy refundacja sprzętu worków do zbiórki moczu jest całkowita, czy będę ponosić jakieś koszty związane z ich odbieraniem?
Twoje źródło wiedzy o nefrostomiiTwoje źródło wiedzy na temat nefrostomii