Czy przysługuje mi refundacja worków do zbiórki moczu, i w jakich przypadkach?

Refundacja worków do zbiórki moczu przysługuje w ramach limitów ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia – ubezpieczonym pacjentom:

  • z nefrostomią (kod zaopatrzenia P.098): worki do zbiórki moczu na nogę, worki do nocnej zbiórki moczu, akcesoria mocujące (paski, wieszak);
  • z urostomią (kod zaopatrzenia P.099U): worki urostomijne, worki do zbiórki moczu na nogę, worki do nocnej zbiórki moczu, akcesoria mocujące (paski, wieszak);
  • wymagającym cewnikowania pęcherza moczowego, z chorobami wymagającymi stosowania cewników zewnętrznych oraz nadpęche- rzowego odprowadzania moczu (kod zaopatrzenia P.097): worki do zbiórki moczu na nogę, worki do nocnej zbiórki moczu.Twoje źródło wiedzy o nefrostomiiTwoje źródło wiedzy na temat nefrostomii