Jak długo nefrostomia pozostaje na ciele?

Czas, na jaki wykonuje się nefrostomię jest kwestią indywidualną. W przypadku, gdy na skutek leczenia nowotworu zanikają zatory w moczowodach, możliwe będzie usunięcie nefrostomii. W niektórych przypadkach możliwe będzie również założenie specjalnych stentów, które obchodzić będą zatory w moczowodzie. Jeżeli zabieg założenia stentu się uda, możliwe będzie usunięcie nefrostomii.

U osób, u których leczenie nowotworu lub założenie stentu nie jest możliwe, nefrostomia zazwyczaj pozostaje na stałe. Każdy przypadek jest indywidualny i powyższe kwestie są dokładnie omawiane z lekarzem.
Twoje źródło wiedzy o nefrostomiiTwoje źródło wiedzy na temat nefrostomii