Ortomedica” S.C Małgorzata Zielińska, Ilona Kędzierska