Gdzie i w jaki sposób mogę otrzymać odpowiedni wniosek (zlecenie) na produkty do zbiórki moczu niezbędne do zaopatrzenia nefrostomii?

Do odebrania refundowanych produktów do nefrostomii potrzebne są „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” oraz „Potwierdzenia uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym”.

„Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” ubezpieczony otrzymuje od odpowiedniego lekarza/felczera na okres 1, 2 lub 3 miesięcy. Na zleceniu lekarz/felczer wpisze KOD ZAOPATRZENIA: P.098 – nefrostomia. Jeśli zlecenie otrzymujesz pierwszy raz (jesteś pacjentem po zabiegu wykonania nefrostomii) – zlecenie otrzymasz przy wypisie ze szpitala.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne może być wystawione przez:

  • Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej, nefrologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej,
  • Felczera ubezpieczenia zdrowotnego.

Kontynuacja Zlecenia może zostać wystawiona przez lekarza/felczera j.w., lub przez pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego na okres do 6 miesięcy.

Z prawidłowo wypisanym „Zleceniem na zaopatrzenie w wyroby medyczne”, ważnym dowodem ubezpieczenia oraz wypisem ze szpitala (w przypadku pierwszego potwierdzenia) – zgłoś się osobiście (lub przez upoważnioną osobę) do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, jego delegatury lub do innego miejsca wskazanego przez OW NFZ, w celu „Potwierdzenia uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym”.Jest to dokument wypełniany przez Narodowy Fundusz Zdrowia na okres do 12 m-cy, od momentu potwierdzenia pierwszego „Zlecenia” wystawionego przez lekarza.

Jak odebrać sprzęt do zaopatrzenia nefrostomii?
Twoje źródło wiedzy o nefrostomiiTwoje źródło wiedzy na temat nefrostomii